B.Tommy Andersson som är upphovsmakaren till Fyra Luthervariationer i baryton med orgel och kör. Detta har alltså beställts av Uppsala Universitets Körcentrum där professor Parkman är tillfredsställd med resultatet, det relativt långa verket på 80 minuter totalt är indelat i fyra satser.

Detta körverket ska också framföras live på SVT  i höst. Den nya körverket Fyra Luthervariationer ska bland annat också framföras i Västerås domkyrka framöver.